شکنجه مرگبار با بستن سارقان به پشت تراکتور

[ad_1] شاکی در توضیح ماجرا گفت: شوهرم منصور راننده مینی‌بوس است. امروز صبح برای انتقال مسافر از تهران به شهرستان قم از خانه خارج شد

بخوانید...

Share