چه کسی جای جرمی کوربین را گرفت؟

چه کسی جای جرمی کوربین را گرفت؟

[ad_1] به دنبال شکست سنگین حزب کارگر انگلیس در انتخابات سال 2019 پارلمانی این کشور از حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون، انتقادات زیادی نسبت به کوربین مطرح شده بود. کوربین پس از شکست در انتخابات اعلام کرده بود که آماده کناره گیری از ریاست حزب است. روزنامه گاردین نوشت: حزب کارگر هنوز نتایج …

ادامه مطلب