ببینید | تشکر استاد بزرگ شطرنج ایران از کادر درمانی

[ad_1] احسان قائم مقامی، قهرمان و اولین استاد بزرگ شطرنج ایران،ضمن تشکر از کادر درمانی گفت: تلاش کادر بهداشتی و درمانی باعث خلق اثر ماندگار

بخوانید...

Share