ما ماسک می زنیم ، آن ها نقاب

ما ماسک می زنیم ، آن ها نقاب

[ad_1] مهم این است که ما را مثل عروسک های پارچه ای سری دوز شبیه هم کرده است همین ماسکی که این روزها زیاد هم قدرش را نمی دانیم .همین ماسکی که کریمانه حال بدمان را استتار می کند و اگر گوشه یکی از همین خیابان ها بنشینی و های های به حال خودت و …

ادامه مطلبما ماسک می زنیم ، آن ها نقاب

قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

[ad_1] اما، آنچه در ادامه خواهد به نسبت مفهوم انحصار خشونت در دولتِ مدرن – از منظر علوم سیاسی – و مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته می‌شود. الف) «انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی» مفهوم بنیادین حقوق عمومی مدرن است، که پیشینۀ آن به آراء ژان بُدِن (شش کتاب دربارۀ جمهوری) و توماس هابز (لویاتان) …

ادامه مطلبقتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

ایفای نقش، بازی نقش و نقش‌آفرینی

ایفای نقش، بازی نقش و نقش‌آفرینی

[ad_1] اما اگر غیر از آن شد همانند واعظی می ماند که خود در خفا کاری دیگر می کند. این مسئله در مورد مبلغان دینی خیلی در چشم مردم است، اما آیا فقط همین گروه اند که اگر ظاهر و باطنشان یکی نباشد مورد شماتت مردم اند یا این قضیه ابعاد گسترده تری دارد. به …

ادامه مطلبایفای نقش، بازی نقش و نقش‌آفرینی