ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت درباره قیمت خودرو تصمیمی نگرفت

محمدرضا کلامی در مورد تصمیمات امروز ستاد تنظیم بازار درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت:‌ در جلسه امروز این ستاد تصمیمی در مورد قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ نشد،

بخوانید...

Share