نگرانی شرکت‌های فناوری آمریکا از فرمان اجرایی ترامپ!

Facebook logo

[ad_1] برخی کارشناسان دنیای فناوری در آمریکا در مورد پیامدهای صدور دستورالعمل ترامپ بر ضد شبکه‌های اجتماعی هشدار داده و آن را باعث آسیب دیدن روند خلاقیت و نوآوری در این کشور دانسته‌اند. [ad_2] Source link