واریز بیمه بیکاری کرونا طی دو روز آینده

مهدی شکوری درباره زمان واریز مقرری بیمه بیکاری افراد آسیب دیده از کرونا گفت: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه مبلغ یک هزار و ۲۷۶

بخوانید...

Share