۳ دلیل آبفا برای رد شایعه انتقال کرونا از بهشت زهرا به آب شهری

اویس ترابی کارشناس آبفای تهران و محیط زیست با اشاره به این نکته که خبر انتقال آب تغسیل اجساد متوفیان ناشی از بیماری کرونا به آب‌های

بخوانید...

Share