نفس راحتی که ملی‌پوش والیبال کشید/سرماخوردگی بود نه کرونا!

مهری رنجبر: خطر از بیخ گوش علی شفیعی گذشت. سرعتی زن ملی پوش والیبال سایپا ،با سرماخوردگی برای دومین بار تست کرونا داد. تستی که

بخوانید...

Share

مدافعی که در قرنطینه مجری شد!

خالد شفیعی درباره شرایط تمرینات اختصاصی و از راه دور در دوران تعطیلی مسابقات اظهار داشت: در حال حاضر که همه در قرنطینه هستیم و

بخوانید...

Share