هشدار هواشناسی نسبت به نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور

[ad_1] سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به ادامه رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر و نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور آورده است:

بخوانید...

Share