ببینید | زائران پاکستانی بازگشته از ایران قرنطینه شدند

زائران پاکستانی بازگشته از ایران قرنطینه شدند. طبق آمار دولت پاکستان نیمی از ۲۴۱ مورد ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان، زائران بودند که به

بخوانید...

Share