ببینید | زائران پاکستانی بازگشته از ایران قرنطینه شدند

ببینید | زائران پاکستانی بازگشته از ایران قرنطینه شدند

[ad_1] زائران پاکستانی بازگشته از ایران قرنطینه شدند. طبق آمار دولت پاکستان نیمی از ۲۴۱ مورد ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان، زائران بودند که به ایران سفر کرده بودند. آنها در بازگشت دو هفته در مرز در شرایط قرنطینه به سر خواهند برد. همچنین این افراد باید دو هفته دیگر در خانه‌هایشان در قرنطینه …

ادامه مطلب