دو قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا چه بود؟

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره وقوع کلینیک سینا مهر اظهار داشت:‌ پرونده این حادثه در کمیته ویژه‌ای که در شورای شهر

بخوانید...

Share