لزوم افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین و به نقل از ایانا درنشست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی که در محل

بخوانید...

Share

واکنش توئیتری جهانگیری به پرتاب ماهواره نظامی سپاه

به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول ئیس جمهوری در واکنش به پرتب موفقیت آمیز ماهواره نظامی سپاه با هشتگ ماهواره نور در صفحه توئیترش

بخوانید...

Share