نیروهای نظامی استرالیا از عراق خارج شدند

حضور نظامیان استرالیایی در عراق با مأموریتی که آموزش به نیروهای محلی جهت مبارزه با داعش خوانده شده بود، به اتمام رسید. به نوشته روزنامه

بخوانید...

Share