۹۵ درصد از واحدهای مسکن مهر کردستان به متقاضیان تحویل گردیده است

۹۵ درصد از واحدهای مسکن مهر کردستان به متقاضیان تحویل گردیده است

[ad_1] به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، محمد صدیق ثابتی اظهار داشت: از کل واحد های باقیمانده مسکن مهر استان حدود ۴۶۱ واحد دارای مشکل حقوقی بوده که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و بقیه واحدها نیز از پیشرفت مناسب برخوردار بوده و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده در اسرع وقت …

ادامه مطلب