۹۵ درصد از واحدهای مسکن مهر کردستان به متقاضیان تحویل گردیده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، محمد صدیق ثابتی اظهار داشت: از کل واحد های باقیمانده مسکن مهر استان حدود ۴۶۱ واحد دارای مشکل حقوقی

بخوانید...

Share