ظرفیت اقتصادی استان البرز در کشور بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین  غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در این مراسم گفت: استان البرز از نظر ظرفیت های اقتصادی، تنوع فرصت های اقتصادی و همچنین

بخوانید...

Share