ارمنستان از پایان تعلیق سفر به این کشور از طرف ایران خبر داد 

به گزارش رادیو ارمنستان، هم اکنون شهروندان ایرانی با گذرنامه‌های معمولی می‌توانند بدون روادید وارد جمهوری ارمنستان شوند.  وزارت امور خارجه ارمنستان همچنین یادآور می‌کند

بخوانید...

Share