آخرین خبر از وضعیت پدر ورزشکار معروف که به کرونا مبتلا شده

دکتر سید اشکان اردیبهشت مسئول کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون دو و میدانی در خصوص انتشار خبر ابتلای پدر احسان حدادی به بیماری کرونا

بخوانید...

Share