در مکتب ایسنا، خبرنگاران آموزگاران آگاهی و اخلاقند

در مکتب ایسنا، خبرنگاران آموزگاران آگاهی و اخلاقند

[ad_1] آموزگاران عرصه ی آگاهی مبتنی بر اخلاق که در فراز و فرود دوران ها و کوران مصائب، مکتبی به نام ایسنا را پایه ریزی و از آن پاسداری کرده اند. آری ایسنا یک مکتب است. وقتی از مکتب سخن به میان می آوریم، سخن از فلسفه، هدف، باورها، چارچوب و شاخصه ها و جنبش …

ادامه مطلب