کلاس‌های درسی دانش‌آموزان در تلویزیون؛ چهارشنبه ۷ خرداد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های ابتدایی، متوسطه اول و رشته‌های ریاضی و تجربی متوسطه دوم است و شبکه چهار، به آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای، علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی می‌پردازد.

برنامه‌های آموزشی تلویزیون برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) در روز چهارشنبه ۷ خرداد به‌طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی ‌ پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی ‌ پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی ‌ پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوره دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-آزمون‌های ورزشی-رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی٢ -پایه١١-نمودار جعبه ای – مشترک کلیه زشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢- محاسبه حجم و وزن -رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- حسابداری اموال و انبار -رشته حسابدداری مالی -شاخه کاردانش

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس سخت افزار و شبکه -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایان – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد گرافیک رایانه -خط در گرافیک – پایه١٠و١١ – رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس دین و زندگی ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

۵۷۵۷

[ad_2]

Source link