کلاس‌های تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۳۰ فروردین

کلاس‌های تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۳۰ فروردین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان در دوران تعطیلات کرونایی همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های ابتدایی، متوسطه اول و رشته‌های ریاضی و تجربی متوسطه دوم است و شبکه چهار، به آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای، علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی می‌پردازد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه ۳۰ فروردین پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کار و فناوری پایه۸

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کار و فناوری پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس فارسی ونگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوره دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١۰ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه ۱٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ۲۲:۳۰ درس حسابان ٢ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته‌های معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

رشته‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی درس خواص هندسی سطوح پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای

ساعت ۵٠: ١٠تا ۱١:١٠ رنگ‌کاری چوب و مبلمان پایه ۱۱و۱۲ رشته صنایع چوب شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان درس رنسانس پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای

ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه‌ای درس مشترک پایه ۱۰ رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش

۵۷۵۷Source link

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *