کشتن موریانه با در دسترس خانوار راه حل

[ad_1]

عادی نمک بسیار موثر در کشتن انواع موریانه. پر کردن شیشه کوارت شیشه با نمک و اضافه کردن آب گرم و هم بزنید تا نمک حل شده است. شما در حال حاضر باید یک راه حل شور بسیار سمی به موریانه. به درخواست به سادگی پر کردن یک ترکیه پینه بسته سرنگ با آب نمک مخلوط و تزریق محلول به در دسترس موریانه galleys در مناطق هجوم. نمک سدیم را اب چیزی را گرفتن آفات به طور طبیعی.

به طور منظم شستشو از سفید کننده نیز بسیار کشنده موریانه. به سادگی معرفی سفید کننده قدرت کامل به موریانه galleys در همان برنامه به شیوه ای به عنوان نمک. برای ایمنی پوشیدن عینک برای محافظت از چشمان شما و دستکش های ظرفشویی برای حفاظت دست. سفید کننده فورا شیمیایی سوختگی موریانه ها به مرگ در تماس و ارائه چوب در منطقه تحت درمان uneatable به آینده هجوم.

اکثر خانواده های حاوی آئروسل می توانید محصول از نفوذ روغن به نام WD-40 است که بیشتر مفید با استفاده از نوار مجرای. WD-40 بسیار موثر در کشتن موریانه. همچنین می آید با یک برس دستی نی که باعث می شود آن را آسان برای تزریق محلول به galleys که موریانه ها زندگی می کنند. درخواست با نی برس به هجوم موریانه شبیه به نرم افزار روش توضیح داده شده با پینه بسته سرنگ. WD-40 است که عمدتا در روغن ماهی است. آن را به طور طبیعی می کشد موریانه ها با گرفتگی تنفس منافذ. علاوه بر آن در پشت برگ دفع آفات باقی مانده است که غیر سمی برای انسان است.

قبل از داو جونز مواد شیمیایی و یا هر گونه استفاده تجاری exterminators وجود داشته روزمره مردم درست مثل من و شما بودند به قتل خود را موریانه و دیگر خانواده آفات است. امروز شما هنوز هم می توانید درمان خود را موریانه ها به طور طبیعی در حالی که صرفه جویی در پول و ممکن است اجتناب از مواد شیمیایی سمی مسمومیت از خانه و خانواده خود را.

[ad_2]