کربن اکتیو تجهیز یار

خواص
یک گرم از کربن فعال می تواند یک سطح در بیش از 500 متر دارند 2 (5400 فوت مربع) با 3000 متر، 2 (32،000 فوت مربع) بودن به آسانی دست یافتنی است. [2] [4] [5] هادی های کربنی ، گرچه گران تر هستند ، اما دارای سطح حتی بالاتر نیز هستند و در کاربردهای ویژه مورد استفاده قرار می گیرند.

تحت میکروسکوپ الکترونی ، ساختارهای سطح بالای کربن فعال نشان داده می شوند. ذرات فردی به شدت پیچیده شده و انواع مختلف تخلخل را نشان می دهند . ممکن است مناطق بسیاری وجود داشته باشد که سطوح مسطح مواد گرافیتی مانند آنها به موازات یکدیگر اجرا شوند ، [2] فقط با چند نانومتر یا جدا از هم. این ریزگردها شرایط فوق العاده ای برای جذب ایجاد می کنند ، زیرا مواد جاذب می توانند همزمان با بسیاری از سطوح در تعامل باشند. آزمایش رفتارهای جذب معمولاً با گاز نیتروژن در 77 K تحت خلاء بالا انجام می شوداما در شرایط روزمره ، کربن فعال با تولید جذب شده از محیط خود ، کاملاً قادر به تولید معادل است ، آب مایع حاصل از بخار در 100 درجه سانتیگراد (212 درجه فارنهایت) و فشار 1 / 10،000 جو .

جیمز دیوار ، دانشمندی که پس از او از دیوار ( فلاسک خلا ) نامگذاری شده است ، وقت زیادی را صرف مطالعه کربن فعال کرد و مقاله ای را در مورد ظرفیت جذب آن با توجه به گازها منتشر کرد. [21] در این مقاله ، او دریافت كه خنك كردن كربن در دمای نیتروژن مایع به آن اجازه می دهد مقادیر قابل توجهی از گازهای بیشمار هوا را جذب كند ، از جمله دیگر ، كه می توان با استفاده از اینكه كربن مجدداً دوباره گرم شود و كربن مبتنی بر نارگیل نیز از آن استفاده شود ، مجدداً یادآوری شد. برتر برای اثر. او به عنوان نمونه از اکسیژن استفاده می کند ، که در آن کربن فعال به طور معمول غلظت جو (21٪) را تحت شرایط استاندارد جذب می کند ، اما اگر کربن برای اولین بار در دمای پایین سرد شود ، بیش از 80٪ اکسیژن را آزاد می کند.

منبع: http://tajhizyar.com/consumable-product/activated-carbon/