چگونه به حذف ستاره 430 KSW & SWL هندپیس از سریع روابط زمانی که شما نمی توانید آنها را خاموش

[ad_1]

آیا شما با داشتن مشکل از بین بردن ستاره خود را Highspeed از Quick Coupler?

اول اجازه دهید آن را دریافت سریع جفت:

  • نگاهی به تخت پره پیچ گوشتی و قرار دادن آن بین پایان ستاره 430 هندپیس و شلنگ کلاچ.
  • به آرامی به نوبه خود راننده پیچ. مطمئن شوید که تماس باقی می ماند و بین جفت و باطن از هندپیس. اجازه ندهید که آن را لغزش و یا آسیب ممکن است رخ دهد.
  • با کمی فشار به شما احساس هندپیس لغزش گذشته O-ring.
  • در این مرحله حذف پیچ گوشتی تنظیم آن را به پایین و به سادگی کشیدن هندپیس کردن اتصال سریع به عنوان شما به طور معمول.

در حال حاضر اجازه تعمیر منبع مشکل. نگاهی به Q-tip و مرطوب آن را با WD-40 و پاک کردن باطن از ستاره 430 هندپیس با پاک کردن آن را در سراسر سطوح O-ring شیار داخل درونی مسکن. در صورت لزوم تکرار کنید تا زمانی که وجود دارد قابل مشاهده تغییر رنگ از WD-40 در Q-tip. نگاهی به خشک Q-tip و حذف بسیاری از WD-40 به عنوان امکان پذیر است. آن ضرری ندارد به دنبال این است تا توسط باد کمی خشک هوا از داخل سرنگ, وادار کردن هر گونه باقی مانده است. ما نمی خواهیم WD-40 وارد شدن به بلبرینگ. از آن زمان به بررسی حلقه ای در سریع اتصال به صورت ستاره 430. به دنبال ترک خوردگی تردی یا واقعی شکست. اگر هر یک از این شرایط وجود داشته باشد جای O-rings. آنها نسبتا ارزان هستند و این یک تمرین خوب برای همیشه یک زن و شوهر از مجموعه در دست است. روان جدید O-rings اگر جایگزین و یا آنهایی که قدیمی اگر نه جایگزین با یک قطره از هندپیس نفت است. آن را نیز ایده خوبی است به جای O-rings حداقل هر 12 ماه حتی اگر آنها نگاه خوب O-rings در اتصال سریع باید روغن کاری هفتگی طبق مشخصات تولید کنندگان. روانکاری گسترش طول عمر O-rings فراهم می کند سهولت اتصال و قطع اتصال از هندپیس و همچنین کمک می کند تا نگه داشتن باطن رایگان باقی مانده است که می تواند باعث هندپیس برای دریافت دوباره گیر کرده است.

تکنولوژی نکته: من در جواب چندین سرویس تماس که در آن ستاره 430 هندپیس اتصال سریع حذف نمی شود از عرضه لوله. برای جلوگیری از این اتفاق و تحمیل هزینه تماس با سرویس سریع اتصال باید از شلنگ اتصال به صورت دوره ای و موضوعات کاری با یک قطره از روغن یا هندپیس گریس به نگه داشتن آن را از منجمد در محل. یک بار در ماه و یا پس باید در حفظ این بخش از عملیات نسبتا بدون دردسر.

[ad_2]