پُست آزاده صمدی برای سیزده بدر/ عکس

[ad_1]

او نوشت
: کرونا اسم رمز تغییرات وسیعی است که زندگی بیش از سه میلیارد نفر را هدف قرار داده است. اخبار غم انگیزی که از ابتلا و سپس مرگ دردناک هم زمینی هایمان به گوش می‌رسد از یک سو بشر را دچار ترس و نا امیدی می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند نشانه باشد.

ما به هر دینی و آینی بوده ایم پس از کرونا باید در رابطه مان با خداوند و مخلوقاتش تجدید نظر اساسی کنیم.
ما پیرو هر مکتب اقتصادی یا سیاسی بوده ایم بعد از این بلای مرموز باید تجدید نظر کنیم چرا که کرونا نشان داد با این مناسبات نمی‌توانیم در برابر هم زمینی هایمان محافظت کنیم.
اگر تا امروز به طبیعت به مثابه گنجی رایگان که هر لحظه اراده کنیم به نظم او دست درازی کنیم نگاه کرده ایم کرونا شورشی بود علیه این نگاه ما
کرونا دردناک است، همانگونه که طاعون بود، همانگونه که در سال‌های پایانی قرن گذشته ایرانی وبا دردناک بود. این درد زایمان جهان جدیدی است. می‌توان با اتکاء به تجربه‌های پیشین بشر امیدوار بود که علم در چند ماه آینده بر این ویروس غلبه کند، بنابراین ما ابناء بشر باید برای زیست کیفی‌تر پس از این اعتراض طبیعت آماده باشیم
به قول استاد بیضایی : این جهان را چاره‌ای جز فرهنگ نیست
نکته آخر: ارزش سینماگران، نویسندگان و شاعران در همین دوران حبس‌های خانگی بیش از پیش معلوم شد. اگر آنان و تولیداتشان نباشند جهان به شدت کسل کننده و طاقت فرسا خواهد شد. “

1717

[ad_2]

Source link