وقتی که مارمولک نمی خواهد آنها را مجبور به خوردن

[ad_1]

مانند هر حیوان مارمولک در زمان در اسارت نیاز به نیروی تغذیه می کند. شرایط وجود دارد و شرایط آن را در یک مارمولک خوردن خود را.

برخی از بیماری های سوسمار می تواند منجر به تشنج و یا یک وضعیت مشابه. آن را ضروری است برای تغذیه آنها در طول یک حادثه بود. آنها به احتمال زیاد قادر به بلع مواد غذایی است. بهتر است به دنبال کمک از یک دامپزشک در این نقطه است. حیوانات نیاز به یک لوله قرار داده شده به معده خود برای تغذیه. اگر حیوان را نشان می دهد هیچ نشانه ای از تشنج آنها می توان تغذیه با استفاده از یک سرنگ. آن را روی حیله و تزویر به دهان خود را باز کنید اما باید امکان استفاده از سرنگ خود را.

با استفاده از سرنگ فشار مواد غذایی فرآوری شده به پشت گلو مراقبت برای جلوگیری از نای در پشت زبان. مطمئن شوید که تنها به ارائه مواد غذایی به همان اندازه به عنوان حیوان می تواند اداره کند. بزرگتر مارمولک می بدیهی است که مسئولیت رسیدگی به مواد غذایی بیشتر است. آن را نیز ممکن است ممکن است به زور غذا فیدر حشرات. اگر مارمولک است که با داشتن مشکلات گوارشی با این حال مایع جایگزین بسیار آسان تر به هضم حد از کار در حال حاضر انجام می شود. یکی دیگر از استفاده از مایع تغذیه این واقعیت است که شما کنترل دقیقا چه مارمولک به رژیم غذایی خود.

برای سبزی بخشی از رژیم غذایی مایع گیاهی, غذای کودک به خوبی کار می کند. این مواد غذایی سرشار از ویتامین ها و می تواند به راحتی هضم شده توسط lizard. مطمئن شوید که برای اضافه کردن یک مکمل کلسیم به مواد غذایی است. جوان مارمولک نیاز به تغذیه بیشتر اما در مقادیر کوچکتر در حالی که بزرگتر مارمولک نیاز به تغذیه می شود اما با مقادیر بالاتر در تغذیه. شما باید به دنبال راه طبیعی خود را از مارمولک می خورد و آن غذا را به خود ناراحت طبیعی سوخت و ساز بدن. اگر شما مارمولک می خورد هر دو حشرات و سبزیجات شما می توانید با استفاده از یک نوع غذای گربه (مورد استفاده برای بیمار گربه) اگر آنها را به خوردن آن. شما همچنین می توانید سعی کنید به اضافه کردن حشرات ماده (استفاده از تازه حشرات) به مایع مخلوط کنید.

[ad_2]