همه چیز درباره پتاسیم هیدروکسید

عنصر پتاسیم به تیتر اساسی ترین منابع تغذیه گیاهان شناخته می شود که وجود آن برای به دست آوردن محصولات زراعی اساسی کیفیت اساسی دارد؛ به خصوص به جهت محصولاتی که بضاعت رویارویی کردن حساس یون های کلرید را ندارند. پتاسیم هیدروکسید ترکیبی معدنی اساسی فرمول KOH هست که عمده دارای نام پتاس شناخته میشود. در سنتز شیمیایی گزینش فی مابین پتاسیم هیدروکسید و سدیم هیدروکسید به انحلالپذیری و مراقبت کیفیت نمک تولیدی بستگی دارد. در آب، اتانول، گلیسیرین و پاره ای در اتر حل میشود. یکی از از شرایطی که به واکنش سریع و مقداری امداد می کند، استعمال از یک پایه کار کشته تا حد ممکن است. چرا که این ماده خاصیت سفت کنندگی دارد و به ارتقاء ماندگاری خوراک یاری می کند. درصورتیکه به صنایع مختلف توجه کنیم میبینیم از KOH در صنعت های غذایی برای تنظیم Ph و برای ارتقاء ماندگاری و تثبیت مواد غذایی فراوری شده استعمال می کنند. به این خاطر اهمیت استعمال از واکنش پذیری بالای این ماده نقش موثری در ایجاد نمک پتاسیم ایفا می کند. همچنین بعضی از کشاورزان اصلی ادغام کردن اسید فسفریک یک ادغام غیرآفت کش اساسی پتاسیم هیدروکسید به مبارزه بیماری ها و آفت های مربوط به گیاهان می روند. پتاسیم هیدروکسید در صنایع چاپ و ایجاد صفحه نقش موثری ایفا می کند. علاوه بر این، پیش ساز سایر ترکیبات پتاسیم است. حل شدن پتاسیم هیدروکسید در آب فراوان گرمازا است. این واکنش را صابونی شدن می نامند. همینطور در دیگر کاربردهای پتاسیم هیدروکسید در محصولات آرایشی و بهداشتی شامل لوسیونها،شامپوها، محصولات از میان چیره موهای زائد خمیر دندان ها و غیره می باشد. محصولات اصلاحی صورت و نرم کننده ها از پتاسیم هیدروکسید به کارگیری می شود. همین ماده در صنایع مختلف شیمیایی، صنعتی و ساختمانی مورد به کار گیری قرار می گیرد. پتاس در کنار سدیم هیدروکسید از قویترین بازها به شمار میروند پتاسیم هیدروکسید استفادههای صنعتی اکثری دارااست که بخش اعظم همین کاربردها بر پایهی خواص سوزآوری و واکنش دارای اسیدها است. پتاسیم هیدروکسید استفادههای صنعتی اکثری دارد که بخش اعظم همین کاربردها بر پایهی خاصیت سوزآوری و واکنش با اسیدها است. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط با چه جایی و شیوه به کارگیری از هیدروکسید پتاسیم زگیل دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.