همه چیز درباره رزین و موارد مصرف حیرت انگیز این ماده شیمیایی – شیمیایی تصفیه

اما ما تعدادی رزین کاملا ً دوست داستنی را در لیست قرار دادیم تا نشان دهیم چطور همین مواد وقتی سخت شده اند. در اصل رزین های ترموست مهم یک ماده پخت (کاتالیزور پلیمریزاسیون) در دمای اتاق مخلوط می شود. با جوهر رنگ کمی استون یا تینر فوری ترکیب می کنیم و دارای قلم مو آن را به بر روی مجسمه پلی استری میکشیم. اکثری از شتاب دهنده ها زمانه سفت شدن را به جلو میاندازند و سبب می شوند پلی استر میل به زردی یا قرمزی پیدا کند. میزان ماده عجله دهنده در رنگ و زمانه بستن پلی استر تاثیر میگذارد. ماده عجله هنده در تولید حرارت به زمان بستن هم اثر گذاری میگذارد. چسب اپوکسی و رزین اپوکسی در مواردی مثل هوا فضا به فعالیت برده میشود. برخی از قالب های معمولی را می اقتدار از مواد مرسوم نظیر پلاستیک، چوب و غیره ساخت. این رزین های طبیعی در بعضا محصولات نیز آیتم استعمال قرار می گیرند اما غالبا به علت قابل اشتعال بودن آن‌ها استعمال از همین ماده بسیار همگانی نیست. در صورتی که ضخامت پلیاستر باشد، احتمال ترکخوردگی پیش می آید که در همین مورد، بایدمیزان هاردنر را یک درصد انتخاب نمود. برای فراهم کردن پلی استر نخستین ماده شتاب دهنده را در آن میریزیم و عالی به هم میزنیم و آن‌گاه ماده ی هاردنر را به آن میافزاییم. درصورتیکه مرتبه حرارت اتاق پایین ۱۵ درجه سانتی گراد باشد، در پلی استر شفاف عمل سفت شدن صورت رزین های تبادل یونی در تصفیه آب نمیگیرد. رزینپلیاستر در لایههای رشته رشته خیلی بهکندی سفت میگردد و نصیب بالای آن بهحالت چسبنده باقی میماند. البته پلی استر غیر شفاف در حرارت بالای ۱۲ جايگاه میتواند سفت شود. می توان پودر رنگ را اهمیت پلی استر مخلوط نمود و عالی به نیز زد و آنگاه کبالت را به آن طولانی تر کرد. مجسمه های پلی استری را همینطور می توان اهمیت جوهر رنگ آمیزی کرد. می توان اشکال رنگهای پودری را اهمیت رزینپلیاستر ترکیب نمود تا بهصورت رنگین درآید. مبنا و پایه رزین اپوکسی، رزین می باشد که با نسبت مشخصی هاردنر یا به عبارتی مشقت بار کننده اساسی همه ترکیب میکنند. معمولی ترین اپوکسی اهمیت یک ساختمان حلقوی سه عضوی بوده که اصطلاحاً به آن “۱ و ۲ اپوکسی” یا “آلفا اپوکسی” گفته میشود.