نگرانی شرکت‌های فناوری آمریکا از فرمان اجرایی ترامپ!

[ad_1]

برخی کارشناسان دنیای فناوری در آمریکا در مورد پیامدهای صدور دستورالعمل ترامپ بر ضد شبکه‌های اجتماعی هشدار داده و آن را باعث آسیب دیدن روند خلاقیت و نوآوری در این کشور دانسته‌اند.

[ad_2]

Source link