نمای ویژه از فاصله اجتماعی و فاصله طبقاتی!

[ad_1]

احسان گنجی با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به شرایط متفاوت طبقات مختلف اجتماعی در روزهای شیوع بیماری کرونا پرداخت.

6060

[ad_2]

Source link