نجات از حلقه های خطر

[ad_1]

مقدمه

انسان و جانور در حال خلقت خدا. رندر احترام در راه خود را از زندگی است و همچنین رندر احترام به خدا است. در برخی موارد انسان و جانور در تماس غیر منتظره و غرایز بقا و پا زدن در. چه کار می کنید اگر شاید این سناریو اتفاق می افتد به شما ؟

موجودی در اتاق اورژانس

آن را در اطراف 10:00 صبح در اتاق اورژانس (ER) از RIPAS بیمارستان هنگامی که یک فرد بیمار در آمد بی قرار با یک مار پیچ خورده در اطراف بازوی چپ خود را و گفت: مرد نگه داشتن سر خود را با دست راست خود را. من وظیفه داده شد که پرستار مسئول در آن زمان است.

اورژانس

تعدادی از بیماران که در آینده در این ER بخش صبح که شد در مورد بیشتر یا کمتر از صد تقسیم در خارج بیمار در بخش بخش بعد بخش بخش چرخ مناطق پانسمان و بخیه اتاق و احیا اتاق. وجود دارد ER پزشکان و کارکنان پرستاری مسئولین و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی در حال حاضر که در آن زمان. خاص کارکنان تکالیف داده شده به هر یک از مناطق و همچنین به عنوان دستورالعمل وظایف و مسئولیت.

یک بازدید کننده عجیب و غریب

در اینجا می آید بیمار با یک مار را در دست خود را. در این اثر برخی از درجه ای از هرج و مرج در ER پس از دیدن بیمار در اضطراب و بی قراری. وضعیت بعد کنترل می شد پس از مصاحبه اولیه. بسیاری از ER کارکنان هنگامی که آنها را دیدم و بیمار اجتناب شود در آینده نزدیک این غریزه برای جلوگیری از گاز طبیعی مصرف بیش از. دو مرد از کارکنان و پرستاران با نزدیک شدن بیمار از یک بطور قابل توجهی فاصله امن. تحت دستورالعمل های او منجر به خالی اتاق احیا. پس از یک سریع بصری موجود پیچیده در اطراف بازوی مرد بود rattle snake یکی از شناخته شده ترین و بدون شک یکی از سمی ترین مار گونه در جهان است.

تاریخ در مورد

بیمار شد و فراگیر در حیاط خانه اش در اوایل صبح. در حالی که او در تمیز کردن یک فضای تاریک در زیر خانه با جارو او به طور ناگهانی احساس چیزی سیم پیچ در اطراف بازوی خود را مثل یک طناب محکم است. بیمار بلافاصله بی قرار با توجه به ترکیبی از بی حسی و ترس است. پرسید: اگر او را گاز گرفته بود بیمار پاسخ داد که او نمی دانست چرا که بازوی خود احساس بی حس اما رفلکس بودند-و قطعا نجات غریق-برگزاری مار زنگی سر با دست آزاد. از علاقه این واقعیت است که مرد خانه در نزدیکی یک پچ از جنگل است. او به تنهایی در خانه در زمان حادثه-نزدیکترین همسایه خانه صد متر دور.

روش رویکرد

بعد از گرفتن تاریخچه کامل از بیمار به پزشک ER اولین سفارش به رعایت بیمار است. به طور طبیعی از علائم حیاتی نمی تواند انجام شود با توجه به ظریف و وضعیت بالقوه خطرناک. بیمار شد و به ویژه رنگ پریده و ضعیف به دنبال. ER کارکنان brainstormed در راه های ممکن برای خلاص شدن مار از دست مرد. روش اول که آمد به ذهن بسیاری را به کشتن خزنده سمی. دیگری پیشنهاد شد با یک پیر اطرافیان اتفاق افتاده است که به شنیدن این بحث به او پیشنهاد کرد دولت از عسل. هیچ عسل پیدا شد در کل بیمارستان محل. یک راه سوم پیشنهاد شد به دکستروز 50%. بسیاری از کارکنان توافق به آخرین تکنیک. برای اولین تلاش کارکنان به 10 میلی لیتر از دکستروز 50% راه حل برای این مار از طریق 10 mL syringe; راه حل اجرا شد به خزندگان را با قطره. پس از چند دقیقه این خزنده به تدریج تضعیف شده خود را نگه دارید و بر روی دست مرد و آن را در نهایت سقوط کرد و بر روی زمین است.

کارکنان بلافاصله با حضور به بیمار و قرار داده شده در بستر برای نظارت بر. همراه شد و سپس با توجه به دستورالعمل به مار بلافاصله و محل آن را در یک بسته سبد با سوراخ برای معاینه.

درمان

بیمار هنوز ضعیف در این زمان. علائم حیاتی تحت نظر قرار گرفتند. او قرار داده شده در اکسیژن پشتیبانی با تزریق داخل وریدی مایعات. پس از کامل و معاینه فیزیکی او داده شد ضد کزاز تزریق و ضد سم تزریق در هر سفارش از پزشک ER. بیمار و بستری شد و در روز ward برای مشاهده. او مرخص شد چند روز بعد در بهبود یافته و در شرایط خوب.

چه اتفاقی افتاد به بازدید کننده عجیب و غریب?

پس از ارسال مار در آزمایشگاه برای بررسی آن را تایید کرد به سمی انواع. اما کشتن خزندگان بود و نه یک گزینه خوب است. این خزنده مشاهده شد برای چند ساعت تا زمانی که آن را بهبود و سرانجام بازگشت به عقب در زیستگاه طبیعی آن است. کشتن موجودات سمی نباید در رفلکس یا روال برای همه آنها را در یک راه یا دیگری باید مزایای. در مورد مار زهر بیشتر تحقیقات ثابت کرده است که می توان آن را یک درمان برای بیماری های خاصی است. بنابراین حفظ زندگی خود و محیط زیست ضروری است در حفظ تعادل زیستی.

[ad_2]