من واکسن کرونا زدم، خیالم راحت شد!

[ad_1]

بازار داغ داروهای گرانقیمت کرونایی و فروش داروهای جعلی در پوشش پیش خرید واکسن کرونا که منجر به کلاهبرداری از برخی هموطنان شده، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

[ad_2]

Source link