فواید و عوارض لیپوساکشن چیست؟

انتظارات واقعبینانه و منطقی در گزینه نتیجه های قابل دستیابی اهمیت لیپوساکشن داشته باشند. روش انجام کار لیپوساکشن تماماً بی آلایش میباشد و پیچیدگی متعددی ندارد، اما دو شیوه متمایز که ما به جهت همین عمل استفاده میکنیم از لحاظ تکنولوژی و شیوه عمل کلیدی نیز فرق دارند. به جهت حفاظت از نواحی کار شده، باندهای کش دار یا پوشش هایی گن مانند، به روی همین نواحی قرار داده می شوند. در فعالیت لیپوساکشن مناطقی که بصورت رایج تحت فعالیت قرار می گیرد حاوی صورت، گردن، کمر، پشت، باسن، پاها، بالای بازو است. قبل از شروع، سطح محلی که قرار می باشد کار شود، کاملا تمیز و ضدعفونی می شود. در این روش، قبل از برداشتن چربی ها نخست مقدار زیادی از یک محلول دارویی به درون مناطقی از تن که چربی اضافی آن بایستی حذف شود، تزریق می گردد. این موضوع به همین خاطر است که چربی باقی ما‌نده دارا‌هستند در حالت جدید خود قرار میگیرد. معمولا بیماران به عصر نقاهت خیلی کوتاهی آنگاه از فعالیت نیاز دارا‌هستند و نتایج آن تا 3 الی 4 ماه سپس همچنان سبب ساز از دربین رفتن چربیهای موضعی در فرد میشود. در طول مدتی که جراح مشغول لیپوساکشن قلقلکی (لیپوماتیک) است، بیماران طبق معمول فقط به میزان جزئی احساس ناراحتی دارند. افرادی که از چربیهای زائدی که در اطراف شکم، گردن، بازوها، رانها، باسن، پهلوها و بقیه قسمتهای بدنشان انباشته شده است، احساس ناراحتی میکنند. اشخاصی که میخواهند چربیهای موضعی خود را حذف نمایند تا به اندامی لاغر و خوشفرم دست پیدا کنند. درصورتیکه چه ارتفاع دوره بهبودی بعد از آن از کار لیپوساکشن به مقدار چربیهای حذف شده بستگی دارد، البته به طور کلی اغلب افراد میتوانند سپس از گذشت 3 تا 4 روز از دوران همین کار به محل عمل خویش گشوده گردند. به جهت اجتناب از بروز همین مشکل به طور معمول توصیه می گردد که لیپوساکشن هم زمان بر بر روی باطن رانها و زانو انجام شود تا نتایج زیباتر و یکنواختتری از آن به دست آید. طبق معمول بازوهای لاغر سبب ساز می گردد که ظواهر تمام تن لاغرتر به نظر برسد. این عمل خیر فقط ترازو باسن را کمتر می‌دهد بلکه سبب بهبود قابل ملاحظه فرم و تقارن شکل باسن میشود. برای انجام همین عمل ابتدا بریدگیهایی بر روی پوست در تراز ناحیه گزینه کار زده می گردد و یک محلول دارویی از طریق این بریدگیها به باطن آن هزینه لیپوساکشن غبغب ناحیه تزریق میشود. لیپوساکشن شکم تنها برای حذف چربیهای ناحیه شکم انجام میشود، در حالی که جراحی زیبایی شکم یک فعالیت چندمنظوره و جامع می باشد که هم به جهت حذف چربیها و پوست اضافی از شکم و نیز کشیدن عضله ها شکم و حتی شکلدهی یا این که تصحیح وضعیت ناف (در صورت لزوم) انجام میشود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان عمده در گزینه لیپوساکشن چه خطراتی دارد لطفا به تماشا از وب تارنما ما.