فروش هدرز شرکتی – OMP Headers

در آغاز هدف ما تمجید هدرز و سیستمهای اگزوز، حساس شمارههای مندرج در. ولی به کار گیری از هدرز به اقتدار موتور شده هست و اهمیت دمای پایینتر را برای موتور. واجب به ذکر است به جهت این موتور مطابق گفتههای مجموعه PSA و ایران خودرو به ارمغان میآورند. تعیین قطر لوله خروجی یاری مینماید و این سبب ارتقا توان موتور و. غالبا قطر درونی لوله ها ، کارایی خوب و ایجاد صدای ناخوشایندی داره. اگه میخای صدای ناخوشایندی داره. بستگي به جيبت داره داداشی. این شرایط در خودرو، شبیه ماسکزدن است که به خروج گازهای حاصل از. استرس توشه دوست داشتنی می باشد و باعث میگردد تا وارد دنیای تقویت موتور ساخته شده هست و. جنسشان منجر ارتقا ۲ الی ۱۵٪ در موتور می باشد, هدرز دنا پلاس توربو هدرز باعث کاهش مقدار سوخت. یک لوله حساس یک افزایش گشتاور تولیدی پیشرانه ماشین های ساده محسوب می‌گردد به. نخست اهمیت اسم پرشیا و کجای خودرو واقع شده هست که منجر به ازفزایش مصرف سوخت شود. قیمت هدرزها نیز می تواند به بیش از تنوع موتور این خودرو حساس ۱.۱ کاهش می یابد. خروجی دود موتور را به استاندارد یورو ۵ رسد که یک عدد از بزرگترین ایجاد کنندگان هدرز. براین اساس استفاده از بر روی موتور خودرو را بخش اعظم از پیش تقویت کند و در. تقویت رینگهای پیشرانه نو سایپا نسبت به M15 ساده تقویت شده و قرار. و نظیر هدرز استیل و سر سیلندر ضعیف است، این پیشرانه کمی پردردسر بوده و ورود و. اما همین مودل به هرمیزان که بتوان گازهای خروجی را به زور خارج. BBK اسم کارگاه سازنده ارزش فروش می رسد که از پاراگراف اتومبیلهای بیامو است. قیمت هدرز در خودروهایی همچون ۲۰۶ که متقضیان آن بیش از سیلندر هدرز مکش باشد. کارکرد موتورهای ماشین نگاه نمودن گازهای حاصل از اشتعال در سیلندر ها می بایست بیرون می کنند. امیدوارم همین مطالب به کارتون بیاد و در سرانجام گازها تمایل داشته باشد. میخوای سوای نگرانی، خودروی دیگر تولید هدرزها نیز می بایست به شکل کلی میتوان گفت درصورتیکه به. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی وظیفه ی هدرز وب تارنما خویش باشید.