عکس:شفاف ترین و زلال ترین آب جهان اینجاست

[ad_1]

این جزیره زیبا که در فرانسه قرار دارد بهشت غواصان و علاقمندان به اکتشافات زیرآبی است؛آب این منطقه در طیف رنگ آبی تیره تا آبی روشت دچار تغییر است.

1717

[ad_2]

Source link