شما می توانید فروش نوارهای تست دیابت برای پول نقد!

[ad_1]

آیا شما می دانید آن است که قانونی برای فروش نوارهای تست دیابت?

بسیاری از بیماران دیابتی نمی دانم که آنها می توانید دریافت پول نقد خود را فوق العاده دیابتی نوار و یا حتی چه چیزی را با آنها انجام دهد به غیر از پرتاب آنها را دور.

بسیاری از بیماران دیابتی می دانم که آنها می توانید فروش خود را نوار تست را برای بسیاری از دلایل مختلف. بسیاری از بیماران دیابتی که به آنها نوار از طریق ایمیل از شرکت پست الکترونیکی سفارش ارسال بیش از مورد نیاز هستند و ترک آنها را با بسیاری از اضافی جعبه. دلایل دیگر با توجه به تغییر تست مورد نیاز از قبیل عدم نیاز به آزمون به عنوان اغلب به پزشک خود اتحادش را تغییر نسخه به یک نام تجاری مختلف هستند و دیگر نیاز به تست برای انواع دلایل بسیار متفاوت. مرگ یکی از دور که دیابتی و یا هر گونه تغییرات زیادی ممکن است رخ دهد.

پس چرا باید من فروش نوار تست?

دلایل بسیاری وجود دارد که به فروش آنها, شما قادر به دریافت پول نقد برای آنها و کمک به سایر بیماران دیابتی در این فرآیند است. نمایندگی مجاز و فروش که خرید نوارهای تست دیابت انجام این کار به چند دلیل. یکی برجسته ترین صرفا برای پول است که آنها را. نمایندگی های دیگر آن را انجام دهید برای کمک به بیماران دیابتی (اما هنوز پول) که نمی توانیم به پرداخت قیمت کامل خود را از داروخانه چرا که بیمه آنها را پوشش نمی دهد آنها را بیمه نیست و یا حتی با بیمه معافیت است که هنوز هم بیش از حد بالا است. بنابراین مهم نیست که شما در حال فروش فوق العاده نوار تست به. آنها را در دست مردم است که باید پس از آن در تخفیف های بزرگ.

پس به چه کسی آیا شما خود را به فروش فوق العاده نوار تست بیش از حد ؟

متعددی وجود دارد که خریداران معتبر بر روی اینترنت است که شما می توانید ایمیل خود را ديابتی نوار و دریافت پول نقد است. بسیاری از خریداران مایل به پرداخت بین $2.00 و $10.00 در هر جعبه و دیگران پرداخت خواهد شد به سمت بالا به دو برابر این مقدار است. باید آن را تنها چند دقیقه برای انجام یک جستجو و پیدا کردن یک زن و شوهر از شرکت ها و افرادی که خود را خرید نوارهای تست دیابت و چندین خواهد شد و حتی شما بازپرداخت برای حمل و نقل هزینه.

نوار خود را که فروش شما خواهد شد نیاز به در باز نشده و غیر آسیب دیده جعبه است که از تاریخ و ترجیحا شش ماه یا بیشتر قبل از آنها منقضی خواهد شد. برخی از خواهد خرید نوار کوتاه هستند که مورخ (ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء) اما پرداخت خواهد شد کمتر و یا حتی جعبه های آسیب دیده اما یک بار دیگر خواهد پرداخت کمتر برای آنها.

بنابراین آیا شما تصمیم می گیرید یا نه فروش نوار خود را است تا به شما. اما به یاد داشته باشید وجود دارد که مردم به آنها نیاز دارید و آنها را در محله های دفن زباله.

[ad_2]