شش طرح برق رسانی در حوزه صنعت توزیع برق شهرستان آرادان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان دو طرح بهینه سازی دوهزار و ۱۹۰ متر شبکه فشارمتوسط هوایی روستای کندقلی خان، ده نمک و ماشین خانه به مبلغ دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال و ۵۹۵ میلیون ریال، ازطرح های افتتاح شده است.

طرح اصلاح ۵۲۰ متر شبکـه فشـار ضعیـف هـوایی در سطح شهرستـان با هـزینه ۹۰۰ میلیون ریال و طرح احداث یک هـزار و ۷۰ متر شبکه فشـار متوسط هـوایی و یک دستگاه ترانس جهت تامین برق متقاضیان با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، در زمره طرح های افتتاح شده این شهرستان به شمار می روند.

طرح بهسازی دو هزار متر شبکه روشنایی معـابر بلوار آزادگان به مبلغ ۴۵۰ میلیـون ریـال، طرح تبدیل یک هزار و ۷۰۰ متر شبکـه سیمـی در خیـابان های سـرآسیاب، شهیدان سعیدی، پازوکی و تندگویان به کابل خودنگهدار با هزینه یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال، ازدیگرطرح های افتتاح شده محسوب می شوند.

گفتنی است: برای افتتاح طرح های مورد اشاره، شش میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

48

[ad_2]

Source link