راهنماى جامع تغذیه مادران باردار و شیرده

تغذیه صحیح از ارکان اصلى زندگى سالم به شمار مى رود و در برخى از دوران هاى زندگى از اهمیت بیشترى برخوردار است. یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران های زندگی یک مادر، دوران بارداری و شیردهى است . با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن باردارى یا شیردهى، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردى ، برخورداری از یک تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امرى کاملاً ضرورى است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیرى از عوارض و بیماری های مختلف در این دوران و ارتقاى سلامتى مادران باردار و شیرده نیز بخوبى روشن شده است.
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از باردارى و افزایش مناسب وزن در طول باردارى با استفاده از تغذیه مناسب و کافى دو راهکار مؤثر براى پیشگیرى از تولد نوزاد کم وزن مى باشد. از سوى دیگر باورها و اعتقادات فرهنگى جامعه از عوامل تاثیرگذار بر 
دریافت مواد غذایى توسط مادران باردار است که باید در طراحى و اجراى مداخلات در جامعه مد نظر قرار گیرد.
شناسایى زود هنگام مادران در معرض سوء تغذیه اقدامى موثر در پیشگیرى و کنترل عوارض ناشى از آن است. طراحى روش هاى ارزیابى و مداخلات پیشگیرى در مادران باردار کشور با استفاده از ابزارهاى علمی معتبر و ساده، راهکارهاى عملیاتى را در تشخیص به موقع سوء تغذیه و ارجاع سریع آنها به سطوح بالاتر خدمات ممکن ساخته است. با توجه به کمبود منابع علمی وکاربردی به زبان فارسى در زمینه تغذیه مادران باردار و شیرده ، دفتر بهبود تغذیه نموده است . این راهنما « راهنمای جامع مراقبت های تغذیه ای مادران باردار و شیرده » جامعه اقدام به تدوین براساس آخرین توصیه های علمی با هدف آشنا نمودن پزشکان خانواده، تیم سلامت و کارکنان بهداشتى با 
مراقبت های تغذیه ای مناسب در دوران بارداری و شیردهی تهیه شده است. پیشنهادات و نظرات شما همکار گرامی ما را در جهت ارتقاء کیفیت این مجموعه آموزشی یاری می رساند.
امید است با بکارگیری این راهنما در جهت سلامت مادران باردار و نوزادان این مرز و بوم گامی دیگر در راستاى ارتقاء سطح سلامت جامعه برداریم.
دکتر زهرا عبدالهی

مشخصات کتاب

مؤلفاندکتر زهرا عبداللهى، دکتر احمد رضا درستى و

زبان فارسی

سال چاپ۱۳۹۲

ناشراندیشه ماندگار

مترجمان

تعداد صفحات۸۸

فهرست مطالب کتاب

۱تغذیه در دوره پیش از بارداری

۲وزن گیرى در دوران باردارى

۳مشخصات و نحوه رسم نمودار و ثبت وزن گیرى

۴مواردى که مادر باردار باید به کارشناس تغذیه ارجاع داده شود.

۵نیاز هاى تغذیه اى در دوران باردارى

۶اصول تغذیه مناسب در مادران باردار

۷توصیه های غذایی برای مادران لاغر و چاق

۸مصرف مکمل های غذایی در دوران بارداری و شیردهی

۹حاملگى و ورزش

۱۰توصیه هاى تغذیه اى بیماری هاى شایع دوران باردارى

۱۱تغذیه مادران شیرده

۱۲نمودار BMI مادران باردار

download

source

آردایت

برچسب ها: