دیابت نوع 2 – خواهد خود را دانستن HbA1c کمک به جلوگیری از بیماری های قلبی ؟

[ad_1]

هموگلوبین A1c آزمایش (HbA1c) یک تست خوب برای تشخیص و زیر دیابت به دلیل آن حساب برای تمام تپه ها و دره ها را از خوشه قند خون و فرورفتگی. از آنجایی که بیماران دیابتی در معرض خطر برای بیماری های قلبی محققان در گروه عمل به طور کلی دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه آرهوس در دانمارک مجموعه ای از برای کشف اینکه آیا HbA1c همراه با دیگر عوامل می تواند مورد استفاده برای پیش بینی خطر بیماری قلبی است. پس از آن بیماران دیابتی نوع 2 با یک خطر بالا برای بیماری قلبی می تواند به دنبال نزدیک.

نتایج مطالعه منتشر شده در مجله Diabetologia.

بیست هزار و نهصد و شانزده مردم با عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2 با توجه به پرسشنامه به صورت تصادفی به سه گروه با توجه به ميزان HbA1c …

 • به گروه نرمال بود و ميزان HbA1c کمتر از 6 درصد
 • این گروه با کمی اختلال در توانایی رسیدگی شکر تا به حال 6.0 به 6.4 درصد ميزان HbA1c و
 • گروه ديابتی بود سطح 6.5 درصد یا بالاتر است.

هر فرد نیز برای بررسی عوامل خطر شناخته شده برای بیماری های قلبی. کسانی که با بالاترین سطح HbA1c در ترکیب با کمترین تعداد از عوامل خطر شناخته شده برای بیماری های قلبی بيشترين مشکلات قلبی بیش از یک دوره هفت ساله.

از اطلاعات فوق به آن متصل شد که اندازه گیری HbA1c سطح و قرار دادن آن اطلاعات همراه با یک ارزیابی دیگر عوامل خطر شناخته شده برای بیماری های قلبی می تواند در شناسایی این افراد در خطر ابتلا به بیماری های قلبی و غربالگری ترکیب همه این عوامل است که نگاه در این مطالعه ممکن است کسانی پیدا شوند که نیاز به درمان پزشکی و یا تغییر در شیوه زندگی قبل از بیماری های قلبی می تواند توسعه.

بیماران دیابتی نوع 2 هستند دو برابر افراد غیر دیابتی به یک حمله قلبی یا سکته مغزی یکی دیگر از رویداد ناشی از رگ های خونی بیماری است. پزشکان درمان بیماران دیابتی در نظر گرفتن بیماران خود را به در همان خطر حمله قلبی به عنوان کسانی که در حال حاضر به حال یک حمله قلبی. سایر عوامل خطر عبارتند از:

 • مرد جنس
 • سابقه خانوادگی
 • سن
 • چاقی
 • بیحرکت شیوه زندگی
 • سیگار کشیدن,
 • فشار خون بالا
 • کلسترول بالا (به خصوص LDL) و
 • بالا C-reactive protein.

جنسيت و سن و خانواده عوامل خطر است که نمی توان تغییر داد. دیگران می توانید.

 • اگر شما سیگار از پزشک خود بپرسید در مورد توقف سیگار کشیدن طرح و یا برنامه ریزی برای ترک خود را و چوب به آن.
 • بپرسید اگر داروهای فشار خون مورد نیاز هستند و یا پایین فشار خون خود را با پیاده روی روزانه و عادی خود را وزن.
 • درخواست خود را متخصص تغذیه در مورد یک طرح برای کاهش میزان کلسترول خود را.
 • اگر شما یک C-reactive protein سطح از پزشک خود بپرسید اگر داروها به نام استاتین ها برای شما مناسب هستند.

[ad_2]