دلیلی که باعث شده فوتبال برتر جای نود را پر نکند!

[ad_1]

محمدحسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر که به طور مدام و مرتب هم پخش می شود، میهمانان زیادی را دعوت می کند اما او عامدانه یا غیرآگاهانه از بحث های چالشی فاکتور می گیرد و مانند بعضی ها که همیشه حرف طرف مقابل را با سر تکان دادن یا لبخند زدن تایید می کنند، اجرایش تمام می شود.
نمونه اش روزی که فیروز کریمی به فوتبال برتر رفت و درباره کارلوس کی روش با آن نگاه های حق به جانب سخن گفت، واکنش میثاقی به عنوان مجری برنامه بسیار مبتدی و ساده بود. او در تایید فرمایشات سرمربی سابق چند ده تیم در لیگ های یک و برتر، فقط سر تکان می داد! در نتیجه الان می شود این سوال را مطرح کرد که علت بازتاب اندک و محدود فوتبال برتر در فضای رسانه ای و عمومی چیست؟

نمونه اش روزی که فیروز کریمی به فوتبال برتر رفت و درباره کارلوس کی روش با آن نگاه های حق به جانب سخن گفت، واکنش میثاقی به عنوان مجری برنامه بسیار مبتدی و ساده بود. او در تایید فرمایشات سرمربی سابق چند ده تیم در لیگ های یک و برتر، فقط سر تکان می داد!
آنهایی که پیشتر در برنامه مهم و تعطیل شده فوتبال به سرعت، دقت و شفافیت عادت کرده بودند امروز خلاء آن را بیشتر از همیشه درک می کنند؛ چون برنامه جانشین که حالا در چند نوبت هم در طول هفته پخش می شود آن کارکرد را ندارد. میهمانان متعدد فوتبال برتر به وسیله ای برای پر کردن اوقات همین برنامه تبدیل شده اند و هیچ خبری از چالش و مناقشه نیست.
کی روش اگر از دیدگاه میهمان برنامه یک مربی بختکی و شانسی بود و نباید هرگز سرمربی تیم ملی ایران می شد، حکمی است که صادر شده و میثاقی بیشتر از این که گفت و گو را به فضای پینگ پنگی سوق بدهد، سخن میهمان را یواشکی تایید می کند.

بیشتر بخوانید: تبعیض آشکار شبکه سه بین عادل و میثاقی

اتفاقی که پیشتر در برنامه قبلی که پخش آن متوقف شده رخ نمی داد و مجری در مقام پاسخگویی بر می آمد، افراد مختلف را روی خط برنامه می آورد و خودش وارد بحث می شد و خنثی و بی اثر نبود.
فوتبال برتر اگر سر و صدا ندارد و اوقات ماندگار و جذابی را خلق نمی کند به دلیل همین خنثی بودن است. فوتبال برتر برابر آنچه دیگران در استدیو می گویند، حرف خاصی ندارد و بیشتر در حد همان تایید فرمایشات طرف قابل عمل می کند!

255 41

[ad_2]

Source link