دغدغه جان و نان و فاصله‌گذاری هوشمند

[ad_1]

اقتصاد جهانی بیش از هر بحرانی در تاریخ لطمه دیده و میزان خسارت های اقتصادی هنوز قابل برآورد نیست و اعداد و ارقام منتشره از حدس و گمان فراتر نرفته است. در برخی کشورهاصفوف دریافت بسته های غذایی طولانی شده و بسیاری از صاحبان مشاغل کار خود را از دست داده‌اند و سونامی بیکاری بعضی کشورهارا‌ تهدید می کند.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حدود دو ماه خانه نشینی مردم و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها دغدغه جان و نان را برای دولت واقشارمختلف مردم جدی کرده است.
 البته بسیاری از صحنه های ناخوشایند دیگر کشورها نظیر غارت فروشگاه هاو….در ایران اتفاق نیفتاده است و این را هم مرهون تلاش‌های دولت و دستگاه‌های ذیربط تولید و توزیع مایحتاج عمومی هستیم و هم مدیون عزت نفس و کرامت ملت بزرگ و فهیم کشورمان که علی‌رغم مشکلات جدی معیشتی تصویری بسیار زیبا از ملتی بزرگ را به جهانیان نشان دادند. بسیج نیکوکاران ،نهادهای مذهبی ،موسسات خیریه ومردم نهاد و حتی افراددلسوز برای جمع آوری کمک های مردمی و رساندن امکانات به خانه نیازمندان نشان داد که مصداق اول و بارزشعرسعدی شیرازی هموطنان  بزرگ او هستند:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

شاید تصمیم دولت برای محدودیت زدایی و گشایش تدریجی کسب و کارها و حذف محدودیت‌های حمل و نقل بین استانی و بین شهری همراه با فاصله گذاری اجتماعی هوشمند نیز از دغدغه توأمان جان و نان نشأت می‌گیرد. البته جامعه جهانی باید فشارهای خود را به کاخ سفید و برخی کشورهای اروپایی برای لغو تحریم‌ها افزایش دهد و آمریکا نیزبربی رحمی و بی‌تفاوتی خودنسبت به جان انسان ها نقطه پایان بگذارد.

اما نکته مهم آن است که مردم نباید کاهش محدودیت ها و تصمیمات ناشی از دغدغه همزمان نان و جان در شرایط کروناوتحریم را به معنای پایان دوران کرونا و رسیدن به وضعیت عادی تلقی کنند.اگرچه میزان ابتلاء و قربانیان کرونا سیر نزولی داشته اما این به معنای پایان کرونا نیست؛ هنوز هم روزانه قریب به ۱۵۰۰ نفر از هموطنانمان مبتلا می‌شوند و حدود ۱۰۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند.بنابراین مردم وصاحبان مشاغل در ادارات و مراکز کسب و کار هرگز نباید نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از خود سهل انگاری نشان دهند. متاسفانه در روزهای اخیر حضور مردم در مناطق ییلاقی ،نگرانی هارا در موردگشترش بیماری افزایش داده است .هنوز هم مردم  حتی الامکان باید  در خانه بمانند وهرگونه حضورضروری در خارج از خانه بدون رعایت مراقبتهای بهداشتی می تواند فاجعه آفرین باشد.

حتی دغدغه نان نیز نباید نگرانی نسبت به جان خود و هموطنان عزیز را به حاشیه براند. آنگونه که مسئولان بهداشتی کشور هشدار داده اند هرگونه سهل انگاری در رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی می‌تواند به یک فاجعه دیگر بیانجامد.
در زمینه حمایت دولت نیز باید این نکته رایاداوری کرد که آسیب دیدگان کرونا تنها یارانه‌بگیران نیستند، بلکه بسیاری از کسانی که پیش از کرونا از لیست یارانه‌بگیران حذف شده اند اکنون نیازمند حمایت هستندوحاکمیت باید دامنه حمایت خود را گسترش داده و در فهرست آسیب دیدگان کرونا و نیازمندان حمایت تجدید نظر کند؛ تا دغدغه نان ،جان مردم را به مخاطره نیفکند.

* منتشر شده در  روزنامه قدس۱۳۹۹/۱/۳۱

[ad_2]

Source link