دستورالعمل فروش زمین 99 ساله به صاحب مسکن

میتوانند اعتبارات عمرانی گزینه نیاز به جهت احداث و اجرای طرحهای خدمات عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. آژانسهای املاک و بنگاههای معاملات ملکی و همینطور مالکین فردی که قصد خرید، فروش یا این که رهن و اجاره ملک دارند، میتوانند اطلاع رسانی ملک خود را شامل آپارتمان مسکونی، تجاری یا این که اداری، نوساز یا این که کلنگی، مغازه، زمین و ویلا در کیلید تصویب کنند. ولی واحد های تجاری در لحاظ گرفته شده زیر برج ها مثل پروژه شمیم عفو 3 اگر به قصد شغل ها عمومی آیتم نیاز مردم خریداری شوند میتواند سودده باشد . در صورتی که قصد سرمایه گذاری در هر یک را دارید میتوانید اساسی کارشناسان ما در تهران برج در تماس باشید و داده ها مشاوره ای اخذ فرمایید . هیاتمدیره کمپانی عمران شهرهای جدید ماه گذشته اصلی پایه گذاری کردن دستورالعمل واگذاری عرصه مسکنمهر به مالکان، امکان خارج نمودن زمین واحدهای مسکونیمهر از شرایط اجاره ۹۹ساله را ثبت کرد و متن آن را به جهت باز‌نگری و صدور جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به تیتر رئیس مجمع عمومی کمپانی ارائه داد. جواز صادر شده به جهت تکمیل مالکیت مسکنمهر در شهرهای تازه سبب میشود، واحدهای مسکونیمهر همین مناطق از مزیت بیشتری در مقایسه با سایر آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها فروش زمین برنجکاری در گیلان برخوردار شوند. انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه با پیشرفتهای نو اهمیت شتاب بیشتری پرورش کند. مجموعه مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی دارای سفارش کمپانی عمران شهرهای جدید به جهت «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در این خصوص را آیتم تایید قرار داد. مهدی ساماندهی مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای تازه درباره جزئیات راهبرد «واگذاری و انتقال عرصه واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: این راهبرد براساس مستندات رسمی فرادست و طبق مواد ۶ و ۹ ضابطه ساخت شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ تنظیم شده و به ثبت وزیر راهوشهرسازی رسیده است. ساماندهی درباره شیوه محاسبه بها زمین ۹۹ساله به جهت انتقال به صاحبان این واحدها نیز گفت: مطابق راهبرد به ثبت رسیده، بها زمینهای ۹۹ساله بوسیله متخصص رسمی دادگستری گزینش می‌گردد و ملاک نظارت قیمت، «ارزش زمین در زمان تخصیص واحد» خواهد بود به این معنا که اشخاصی که مثلا مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت نظارت ارزش فروش زمین به آنها، قیمت سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد.