درمان سرطان تیروئید با گرما! – ایسنا

اندک کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان در‌حالتی که سریعا تشخیص و معالجه نشود، منجر عقب ماندگی ذهنی، کوتاهی قد، ناشنوایی، بیماریهای مغزی و عصبی و عقب ماندگی رشد جسمی میشود. آزمایش غربالگری برای کم کاری مادرزادی تیروئید، معمولی ترین روش به جهت تشخیص همین اختلال محسوب میشود که به این منظور از پاشنهی نوزاد در چند ساعت ابتدا پس از تولد مثال خون گرفته میشود و مورد آزمایش قرار میگیرد. به این برهان توصیه می گردد که برای تشخیص بیماریها و اختلالات مرتبط اهمیت تیروئید صد رد صد مهم پزشک معالج مشورت نمایید. علامت ها اختلالات و بیماریهای دارای ارتباط اهمیت غدهی تیروئید از هر فردی به فرد دیگر متعدد است. سلولهای سرطانی به دیگر اندامها میچسبند و در آنجا رشد میکنند و به تومورهای جدیدی تبدیل میگردند که میتوانند به آن اندامها زخم برسانند. میتوانند به بافتها واندامهای همسایه حمله کنند. میتوانند به دیگر قسمتهای تن سرایت کنند. اکثری از همین علامتها همچنین میتوانند ناشی از موقعیت غیر سرطانی یا این که حتی دیگر سرطانهای ناحیه گردن باشند. سلولهای نو زمانی تشکیل می‌شوند که بدن به آن‌ها نیازی ندارد، و سلولهای پیر یا آسیب چشم وقتی که باید، نمیمیرند. زخم شناسان به همین کپسول تومور سرطان تیروئید ندول می گویند تهاجم. یک سوزن خاص و فوق العاده باریک از نحوه ساماندهی امواج فراصوت و تحت بیحسی موضعی وارد تومور میشود. این سلولها وارد عروق خونی یا عروق لنفاوی میشوند، که به درون تمام بافتهای بدن گسترده شدهاند. بیشترین رخ سرطان تیروئید، از نوع سرطان تیروئید پاپیلاری می باشد که قابلیت درمان آن از کل سرطانها بخش اعظم است. اغلب، کل یا این که بخش اعظمی از غده تیروئید اشخاصی که سرطان تیروئید دارند، برداشته می شود. چنانچه دلیلی وجود دارااست که گمان کنید احتمال ابتلا به سرطان تیروئید دارید ، پزشک شما به جهت تأیید تشخیص از یک یا این که یک سری آزمایش به کار گیری می کند. یک تیروئید سالم تقریباً به اندازۀ یک سکۀ ریز است. تقریباً همگی بیماران دارای فرم ارثی MTC و تقریباً از هر 10 بیمار 1 دارای فرم (غیر ارثی) MTC جهش در ژن RET دارند. اشخاصی که به سرطان تیروئید مدولار (MTC) (الگوی توارث اتوزومال غالب)مبتلا هستند ،در نصیب RET جهش های متفاوتی نسبت به اشخاص دچار به سرطان پاپیلار دارند. اين جهش هاى “RET” معمولا ارثى نيستند و بيشتر اكتسابى هستند (در مقطع زندگى فرد)، صرفا در سلول هاى سرطانى وجود دارند و از طريق توارث به فرزندان فرد در گیر به سرطان منتقل نمى شوند. همین غدد روی مرحله تیروئید قرار دارا‌هستند و هورمون پاراتیروئید ساخت می کنند که نقش بزرگی در مراقبت میزان مناسب کلسیم تن ایفا میکند. این هورمون نقش کوچکی در نگهداری میزان مناسب کلسیم بدن ایفا میکند. این سرطان در سلولهای فولیکولار شروع شده و به کندی رشد میکند. همین سرطان در سلولهای فولیکولار آغاز شده و بهکندی پرورش میکند. سرطان مدولری (Medullary) تیروئید هم بهکندی پرورش میکند. این سرطان در سلولهای فولیکولار موجود در تیروئید آغاز میشود. هورمون تیروئید: هورمون تیروئید توسط سلولهای فولیکولی تیروئید ایجاد میشود. سرطان فولیکولار تیروئید: همین مدل سرطان تیروئید در حدود ۱۵% کل موردها ابتلا به سرطان تیروئید را تشکیل میدهد. در به عبارتی دوران جراح، غدد لنفاوی گردن را نیز از حیث ضرورت برداشتن آن، آیتم آنالیز قرار میدهد. معاینۀ فیزیکی: پزشک تیروئید شما را جهت باز‌نگری وجود عده ـ ندول (Nodule) ـ و هم گردن و غدد لنفاوی همسایه آن را جهت وجود غده یا این که تورم آیتم معاینه قرار میدهد. بخش اعظم گزارشات شامل تعداد تمام غدد لنفاوی گزینه باز‌نگری و تعداد ، در شکل وجود ، حاوی سلول های سرطانی است. عمده بیماران در گیر به MTC غیرارثی فقط در سلولهای سرطانی خویش جهش ژنی دارند. به این دلیل اکثر اوقات بیماران مبتلا به MTC که تحت عمل جراحی قرار می گیرند ، آزمایش می شوند تا ببینند که آیا فئوکروموسیتوم هم دارند. یک چهارم اشخاص مبتلا به سرطان مدولار سابقه خانوادگی همین بیماری را دارند. هنوز به طور تام علت ایجاد همین بیماری معلوم نشده است. در چنین بیمارانی بعد از آن از جراحی موفقیتآمیز، مقادیر باید کاهش از ng/ml 5باشد. مقادیر ارتقا یافته نشانة عود یا دوام بیماری خواهد بود. درصورتی که سطح تیروگلوبولین تحریک شده به وسیله TSH کمتر از ng/mL 1 یا غیرقابل تشخیص باشد ایده آل بوده و خطر عود سرطان تیروئید پس از ۵ سال کاهش از ۵ درصد خواهد بود ( یعنی از هر ۱۰۰ نفر کمتر از ۵ نفر ممکن هست پس از ۵ سال مبتلا عود شوند ) . همین به از فی مابین بردن هر سلول سرطانی باقی باقیمانده در بدن شما یاری می نماید و خطر ابتلا به سرطان مجدد را کمتر می دهد. او افزود: ابتلا به این جور از سرطان اکثر در در میان بانوان میانسال دیده میشود، که خوشبختانه غالبا همین تودهها خوش خیم هستند. به این معنی که در همین روش تومور به گونهای گرم می شود که از دربین میرود. نوعی سرطان تیروئید است که قطر تومور در آن کاهش از یک سانتیمتر است. دکتر از همین تصویر برای پی بردن به میزان و رخ هر غده و این‌که آن غدهها جامدند یا مالامال از مایع استفاده سرطان تیروئید معارفی میکند.