درمان آسم

[ad_1]

Asthmastics معمولا آورد آسم ينهلرس با آنها. در مورد آسم حمله استنشاقی بسیار مهم است به ارائه فوری درمانی است. حمله به یک اورژانس است و باید با توجه به توجه فوری مبادا این وضعیت ممکن است بدتر شوند.

آسم ينهلرس مواد تشکیل دهنده که برای از بین بردن التهاب ریه و تنفسی قطعات که زبانم طی حمله آسم. Bronchospasm شایع ترین اثر یک حمله. ينهلرس را اثر فوری در راه های هوایی به این ترتیب است که بیشتر ترجیح داده از داروهای خوراکی.

در کنار آسم استنشاقی نیز وجود دارد که درمان های دیگر در دسترس است. این نوع درمان این است اساس مورد به مورد. شما همیشه باید با پزشک خود مشورت کنید که در آن نوع درمان مناسب برای شما. درمان برای یک فرد است که همیشه یک حق برای دیگری. آن را همیشه بستگی به علل, عوامل, عوامل خطر و شدت بیماری و بیش از همه به سلامت فرد است. هر فرد باید از نزدیک تحت نظارت بعد از دیدن یک دکتر به طوری که درمان مناسب و مراقبت است و با توجه به آسم فرد است. باید وجود داشته باشد آسم طرح مدیریت کار کردن با دکتر خود را.

خوب طرح درمان ممکن است شامل حال حساسیت از عوامل که باعث می شود نشانه ای از آسم است. دیگران ممکن است نیاز به برخی از داروها که به منظور کنترل شدت و فرکانس حملات.

پس از آسم یک بیماری مزمن است مطلق وجود ندارد درمان برای آن است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است برای پیدا کردن یک برنامه درمانی است که مناسب ترین برای شرایط خاص خود را. کار کردن یک برنامه مدیریت خواهد کرد که جلوگیری از حملات آسم و درمان اضطراری هنگامی که یک اتفاق می افتد.طرح خود را هر دو باید برای جلوگیری و به ارائه تسکین فوری.

اطمینان حاصل شود که شما را در درک و با استفاده از اقدامات احتیاطی از ينهلرس و نبولایزر. هدایت می شود بر این اساس در مورد چگونه به درستی استفاده از هر عامل و چه اقدامات اضطراری به مراقب است. باید یک ارتباط با دکتر خود و همه پرسش ها و شک و تردید در ذهن دارید. روشن شدن همه مسائل و به دنبال مشاوره مناسب. نه خود درمانی و نه فرض. همیشه بهتر است به امن است. بپرسید و مطمئن شوید که شما را در درک.

درمان آسم ممکن است و می تواند موثر باشد اگر یک تنها می داند که چگونه به درخواست و به دنبال سریع راهنمایی از افراد مجاز مانند دکتر و ارائه دهنده مراقبت های چنین به عنوان یک پرستار است که با تجربه و به خوبی آموزش دیده با موارد آسم. آن را نیز می تواند کمک به پژوهش و خواندن مواد و به دنبال توضیحات به عنوان مورد نیاز است.

[ad_2]