دانلود بازی Mafia 1 نسخه فارسی – مافیا 1 برای PC

بر شالوده سایت دارای About مافیا به عنوان یک عدد از ۵۰ بازی تاثیرگزار از لحاظ فرهنگی و تاریخی در جهان می باشد که از سال ۱۸۹۰ تا کنون در عالم ساخته شده است. این روز ها تمامی نیاز دارا‌هستند که تفریحات متنوعی را تجربه کنند، به واسطه اینترنت ما به طیف وسیعی از بازی های سراسر دنیا دسترسی داریم و میتوانیم از بوردگیم های خانوادگی و حتی اپلیکیشن های بازی گروهی موبایل مثل ادا بازی استعمال کنیم، ولی برخی از همین عنا وین پیچیدگی های خاصی دارا هستند و بایستی یادبگیریم که به چه صورت آن ها را انجام دهیم، بازی مافیا یکی از همین ها هست که امروز در مایکت آن را به شکل تمام به جهت شما معرفی میکنیم. پدرخواند یا مدیر مافیا مهمترین نقش در تیم مافیاست که در شب به همراه مابقی تیم مافیا جهت مشورت و کشتن یکی از از شهروندان بیدار می‌گردد و در نهایت امر شلیک را می دهد. مافیای ساده شبها به همپا تیم مافیا جهت مشورت و تصمیم گیری بیدار میشود.این نقش اقتدار خاصی ندارد و تنها در مشورت و رأی گیری های تیم مافیا میتواند موثر باشد. ولی نکته اینجاست چنانچه گاد شهروند را خواب بیدار نماید و به او بگوید که او می توان مافیا شود ایا آن را میپذیرد یا این که نیکی و شهروند نپذیرد، یاکوزا میمیرد. اگر واژه و کلمه ای لیدی ، واژه ی مافیا باشد ، پلیر نمیتواند در فاز روز بجای واژه ی مافیا واژه ی (ما)را بگوید ، زیرا ساختار کلمه ها به یک صورت میباشد. او در طی یک حادثه به افراد دون سالییری (سرکرده مافیا) به جهت فرار و گریز از دست پلیس کمک می کند. Thomas Angelo در مافیا 1 می گوید: ” من متخلف شدم تا یک قربانی نباشم”. مراد از اتفاقات ناگوار این هست که مثلا کسی اشتباهی بکند یا این که اعضاوجوارح ندانند می بایست در یک تراز چه کنند. برای حرفهای شدن در این بازی بایستی به برخی از مهمترین تکنیک های بازی مافیا که بازیکنهای حرفهای رعایت میکنند، دقت کنید. فرد سایلنت شده در روز بعدی حق صحبت، شرکت در بازی، حتی تأیید یا رد حرفهای سایر بازیکنان مهم اشاره و رأی گیری را ندارد؛ در صورتی که همین موارد را رعایت نکند، توسط لرد از بازی حذف میشود. چنانچه ساقی در شب به تروریست اشاره کند و تروریست صحیح در رأی گیری روز بعد بوسیله شهروندان کشته شود، دیگر نمیتواند کسی را ترور نماید و اصطلاحاً دفیوز میشود. در این مقاله به تعدادی نکته و تکنیک برای ترقی و حرفهای شدن در بازی مافیا اشاره کردیم. مافیا 1 از منتقدان نقدهای مثبتی به خاطر واقع گریانه بودن داستان اخذ کرد. در آغاز بازی، به هر گرگینه هویت هم تیمیهای خویش داده میشود، در حالی که دیگران فقط تعداد گرگینههای بازی را اخذ می‌نمایند و نمیدانند کدام بازیکنان گرگینه و کدام بازی طهران مافیا یک روستایی هستند. در یک تنظیم باز، تعداد هر نقش اقتدار (مثلا شبه نظامیان) موجود در بازی به جهت بازیکنان شناخته شدهاست، در حالی که در یک تنظیم بسته، این داده ها فاش نمیشود، و در یک تهیه و تنظیم نیمه باز، فقط داده ها محدود یا این که آزمایشی در مورد نقشهای توان واضح میگردد پس، در یک تهیه گشوده یا نصفه باز، در شرایطی که مشخص گردد که هیچ شبه نظامی در بازی حضور ندارد، به جهت گرگینه این قابلیت نیست که به رخ منطقی داعیه نماید که نقش شبه نظامی را دارد. علاوه بر همین در صورتی که کاراگاه در شب استعلام پدرخوانده را از راوی بگیرد، راوی استعلام او را مثل شهروندان اساسی آرم منفی نشان می دهد و نقش پدرخوانده را فاش نمی کند. کارتهای ورژن گرگینه از مافیا در شروع بازی به وسیله پدرخوانده یا راوی محافظت میشود. در سادهترین شکل، دو تیم گرگینه بازی میکنند: گرگینهها یا این که مافیا و روستاییان یا این که شهروند. اندرو پلوتکین پیشنهاد می نماید که مسلما دو مافیا داشته باشید، در حالی که قوانین حیاتی دیویدوف نشان میدهد یک سوم بازیکنان (گرد کردن به نزدیک ترین تعداد) مافیا هستند. زمانی در هنگام روز اعضای مافیا عملکرد نمایند که یک شهروند را از بازی خارج کنند به آن پوش نمودن می گویند. زمانی توسط خدا، شب اعلام می شود، همه می بایست چشمان خویش را بسته نگهدارند و تا زمانی که خداوند نقش های آن ها را صدا نزده، چشمان را گشوده نکنند. وظیفه چک کردن دارد. هنگامی کارت ها در میان اشخاص توزیع شد، در فرآیندتوزیع کارت ها نظارت دارد. حافظ – روستایی که امکان داراست هر شب از بازیکنی در در مقابل کشته شدن حفظ کند، البته در هر بازی صرفا یک توشه می تواند این فعالیت را انجام دهد. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که مافیای دیگری در گروه ماسون اد شود به جز جاسوس تمامی ماسون ها کشته میشوند. در صورتی بخش اعظم از نیمی از بازیکنان همین عمل را انجام دهند، فرد مجرم حذف شده و شب آغاز میشود. قابلیت و امکان دارااست به بعضی از بازیکنان نقشهایی حساس تواناییهای ویژه داده شود. نظرات گوناگونی درمورد دست کم تعداد افراد آیتم نیاز برای انجام بازی مافیا وجود دارد.