تعمیر ایسیو – تعمیرات تخصصی ECU – تعمیرات تخصصی برق خودرو

وظیفه عملگر ها اجرای دستور های ارسال شده بوسیله ایسیو می باشد. خودرویی را در نظر بگیرید که در اکنون موتور واضح توقف کرده است , ایسیو مطابق دیتاها دریافتی از سنسور سرعت , سنسور روزنه گاز , صدای ایسیو سنسور اکسیژن و میزان جرقه کویل تشخیص می‌دهد که اتومبیل درحال توقف است و پارامتر های اتومبیل در درحال حاضر بی حرکتی را برای عملگر ها ارسال میکند. حتی در روزگار خاموشی به علت وجود رم پشتیبانی کلیه دیتاها به دست آمده بوسیله ایسیو ذخیره میشوند. به زمان تبدیل از پراید ایمو به مکان نما و آردی به علت اختلاف میان طاقت فرسا افزار پراید ایمو و پیکان، ECU تبدیل به فلش و آردی می گردد ولی پارامترها درست نمایش داده نمی شود و در صورت تبدیل به پیکان دیگر نمی توان همین ECU را به خودروی دیگری تبدیل کرد. تعمیرات و چک نمودن کارایی این آی سی ها سوای مدارک فنی سازنده نیز یکی از دیگر از مشکلات پیش رو تعمیرکنندگان است. به تعریف‌و‌تمجید دیگر سیم پیچ اول ولتاژ و برق خود را به طور مستقیم از ایسیو می گیرد و بعد از آن الکتریسیته را به کویل وارد می کند. همانطور که از اسم آن پیداست، این ابزار به خواسته تست کردن سیم کشی اتومبیل قابل استعمال است. پردازنده علاوه بر به کار گیری از قابل انعطاف افزار به جهت تعیین میزان خروجی، از اطلاعات خود هم استعمال می کند، مثل تعدیل مخلوط و میزان مصرف بنزین بر حسب مایل. حیاتی ترقی تکنولوژی در زمینههای مختلف، ورود وسایل الکترونیکی به زندگی مردمان و به کار گیری از آنان در سیستمهای مکانیکی سبب افزایش کارایی ماشینهای صنعتی و مکانیکی شده است. وهمچنین از طرفی اصلی ترقی تکنولوژی و به روز رساندن خودروها برای دسترسی به میزان سرعت و عجله عمده و بالا بردن راندمان موتور ها نیاز به داده ها دقیق از موتور ها داشتند به این ترتیب بر بر روی خودروها سنسور هایی کارگزاری شد که همین سنسور ها داده ها خویش را در یک واحد در اختیار گرفتن الکترونیکی(ECU ایسیو ) تصویب و ذخیره می کنند و ایسیو(ECU) این داده ها را پردازش کرده و طبق الگوریتم های تعریف شده در آن اقدامات ضروری را انجام خواهد داد. ورودیهای ایسیو، سنسورهایی هستند که در موتور ماشین کارگزاری شدهاند . به تیتر مثال استپر موتور یک عملگر می باشد که اشتباها بوسیله برخی تصور میکنند استپر موتور یک سنسور است. هرکدام از این سنسور ها و عملگر ها وظیفه خاص خود را دارا‌هستند که در بخش های آینده به آن میپردازیم. که هر کدام از همین مارک های تنوع های فراوان متعددی از نظر سخت افزاری و قابل انعطاف افزاری با یکدیگر دارند. همانطور که انسان برای انجام کارهای خویش نیاز به برنامه منظم دارد، این قطعه هم به عنوان یک واحد کنترل همین وظیفه را در اتومبیل به عهده دارد. ماشین نیز به عنوان وسیلهای که در زندگی مردم نقش دارای و گستردهای دارد، دارای مرکز در اختیار گرفتن و هوشمندی به نام ایسیو (ECU) ایسیو جیلی است.