تست موفقیت آمیز «دادگاه آنلاین» بر بستر شبکه امن همراه اول

[ad_1]

قوه قضاییه با تست موفقیت‌آمیز «دادگاه‌ آنلاین» روی شبکه امن همراه اول قرار گرفت؛ تا به صورت پایلوت در ۵۰ نقطه از شعب مختلف قضایی کشور، قاضی، وکیل، شاکی و متهم به صورت مجازی در دادگاه آنلاین حاضر شوند.

[ad_2]

Source link