بیوگرافی آزاده اسماعیل خانی : زندگینامه دختر گوهر خیراندیش

دکتر معالج زهرا خیراندیش در سال 1371 برنده به اخذ سند دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم طبی شیراز شدند، آنگاه در سال 1374 دکترای تخصصی کودکان و نوزادان را در دانش گاه علم ها طبی شیراز به اتمام رسانده و در سال 1381 در فن فوق تخصص قلب کودکان از دانش گاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل گردیدند و اهمیت بورد فوق تخصصی قلب کودکان می باشند. ولی میتوانم بگویم که به هر درحال حاضر همگی آدمهایی که با جایگاهی میشوند، حتماً همت دکتر نه اندیش و سنگ کلیه کردهاند. خیراندیش در بخش دیگری از گفتوگوی خویش درباره سریال «دیوار به دیوار» و همکاریاش اهمیت سامان مقدم، اظهار کرد: به جهت من جای خوشحالی دارد که با یک کارداران ۶۰ نفره توانستهایم خنده را بر لبان مخاطب بیاوریم و این به جهت من کافی هست که کمی متانت و لبخند را به مردمی که هر روز در غم یک چیز مینشیند از سیل گرفته تا سرنگونی قطار و درگذشت هنرمندان و هموطنانمان بیاوریم. خیراندیش اصلی اشاره به اینکه ما داعیه داریم بر مبنا منابع موجود و معتبر، طب سنتی کشور ایران مضاعف پرکاربردتر از طب چینی است، اظهار کرد: داروهایی موجود هست که میتواند در این زمانه به درمان کرونا بپردازد ولی مردم عادت کردهاند تنها یک‌سری عدد دارو را مصرف کنند. در حقیقت در جامعه امروزی سکته مغزی در زنان و سکته قلبی در مردان به ادله افزایش بلغم در خون صورت می دهد و تنها شیوه دوری از آن بلغم زدایی به شیوه صحیح است. به اطلاع علم آموختگان و دانشگاهیان با شخصیت دانش گاه می رساند مراسم ترحیم شادروان پزشک شهرام خیراندیش (استاد فقید دانش کده مهندسی مواد و متالورژی)، روز دوشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۷ در دانش کده منعقد خواهد شد. در جوار امامزادگان باغ فیض تهران همانجایی هست که مدرس حسین خیراندیش و همکارانش تا اردیبهشت امسال بیماران را اهمیت طب سنتی درمان و درمان میکردند. می بایست کارهای اهمیت چخوف را بشناسیم تا بدانیم که شخصیتهایش را دکتر نه اندیش درمان یبوست چگونه خوی میکند. اساسی همین حال طب سنتی طیف متنوعی از داروها را سفارش می‌نماید که به تناسب وضعیت جغرافیایی می بایست مصرف شود.