برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩  تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی  پایه ٩ .

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی  پایه۸  .

ساعت١٠  تا ١٠:٣٠  درس نگارش  پایه ٧.

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی و ریاضی  پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی و نگارش  پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ هدیه ها و پیام های آسمانی  پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش   پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵فارسی و نگارش  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١  پایه ١٠

ساعت١۵درس کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه١٠

ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال  پایه ١١

ساعت۱۶فیزیک ٢  پایه١١ 

ساعت۱۶:٣٠ زیست شناسی٣    پایه١٢ تجربی

ساعت ١٧ درس فیزیک ۳پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک .

 شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  .

ساعت۸:۳۰تا۹درس جغرافیا ٢  پایه ١١ ‌ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١  پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۹:۳۰تا١٠  تاریخ اسلام  ۲پایه ١١ علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی .

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی،زبان قرآن ۳پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس دانش فنی تخصصی .سایزبندی و فناوری مواد-پایه١٢ رشته طراحی و دوخت لباس

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی  تخصصی ، خواص مهندسی سطوح -پایه١٢رشته ساختمان 

۲۵۸۲۵۸

[ad_2]

Source link