ببینید کرونا با روز مادر چه کرد!

[ad_1]

صفحه طنز و کارتون شهروند با انتشار کارتونی از آنجل بولیگان به برگزاری متفاوت مراسم روز جهانی مادر در سراسر جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا پرداخت.

[ad_2]

Source link